• ข่าว ล่าสุด

ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารบุคคลฯ

ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารบุคคลฯ

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ทางระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมเขาเขียวชั้น 2 อาคารหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารบุคคลฯ —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS