• ข่าว ล่าสุด

ควบคุมโรคติดต่อ

ควบคุมโรคติดต่อ

??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม?? นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูมัญฑนา ลาภยิ่งยง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ) โดยมี ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรม วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ควบคุมโรคติดต่อ —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS