• ข่าว ล่าสุด

ตรวจ ATK

ตรวจ ATK

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ดำเนินการตรวจ ATK ครูและนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตรวจ ATK —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS