• ข่าว ล่าสุด

ประชุมผู้บริหาร

ประชุมผู้บริหาร

??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม?? นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ Go Genius Learning Center อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้บริหาร —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS