• ข่าว ล่าสุด

แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

18 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนว โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม —  นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง
0 COMMENTS