• ข่าว ล่าสุด

ประชุม สบอท.

ประชุม สบอท.

??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม?? นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ยุคโควิด -19 (COVID-19) จัดการเรียนรู้อย่างไรให้โดนใจผู้เรียนและประสบผลสำเร็จ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชัน จังหวัดระยอง

ประชุม สบอท. —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS