• ข่าว ล่าสุด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ณ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 4 มีนาคม 2565

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร —  นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง
0 COMMENTS