• ข่าว ล่าสุด

เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดคลิปหัวข้อ “เยาวชนนักคิด พิชิตเป้าหมายการออม” ทุกความฝันเป็นไปได้ โดยมี นายสามารถ แทนวิสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565

เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS