• ข่าว ล่าสุด

เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน ” ให้แก่ เด็กชายฐิติกรบวรศาสตร์ วิเศษชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จากกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS