• ข่าว ล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๐๒ โดยมีนายอมร พัฒน์ทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียนร่วมพิธี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS