• ข่าว ล่าสุด

มอบเกียรติบัตรคนดี ศรีฟ้าแสด

มอบเกียรติบัตรคนดี ศรีฟ้าแสด

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรคนดี ศรีฟ้าแสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ส่งเสริมการทำความดีภายในโรงเรียนและขยายความดีให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการทำความดีให้ยั่งยืน

มอบเกียรติบัตรคนดี ศรีฟ้าแสด —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS