• ข่าว ล่าสุด

การทำบุญตักบาตรข้าาวารอาหารปห้ง เนื่องในเดือนก่อตั้งโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

การทำบุญตักบาตรข้าาวารอาหารปห้ง เนื่องในเดือนก่อตั้งโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา แล ะนักเรียน ร่วมกันจัดงานทำบูญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถายปิ่นโตและเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ อาคารโดม โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

การทำบุญตักบาตรข้าาวารอาหารปห้ง เนื่องในเดือนก่อตั้งโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS