• ข่าว ล่าสุด

มหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

มหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

23 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ได้แก่ โครงงานการงานอาชีพ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ตอบปัญหาคุณธรรมและตอบปัญหา KAHOOT ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

มหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา —  นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง
0 COMMENTS