• ข่าว ล่าสุด

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา โครงงานการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ —  นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง
0 COMMENTS