• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุมัติให้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาขึ้น ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ อาคารโดมโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS