• ข่าว ล่าสุด

ภาพกิจกรรมการ การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมการ การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ประชุมประจำเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อแจ้งให้ทราบและถือปฎิบัติในงานตามโครงสร้างทั้ง 5 ฝ่ายและงานที่ได้รับการสั่งการจากต้นสังกัด โดยได้จัดประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

ภาพกิจกรรมการ การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS