• ข่าว ล่าสุด

การประชุมผู้บริหารกลุ่มทุ่งกะมัง

การประชุมผู้บริหารกลุ่มทุ่งกะมัง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประธานโรงเรียนกลุ่มทุ่งกะมัง ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มทุ่งกะมัง เพื่อปรึกษาหารือ แจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดแข่งขันทักษะทางวิชการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมผู้บริหารกลุ่มทุ่งกะมัง —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS