• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน)

นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาดูงาน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๔ และ ๖ ที่พิธีภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน Airplane Park Korat สวนสัตว์นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน

กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน) —  นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ
0 COMMENTS