• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน)

นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ และ ๕ ที่สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง โฮมมูลมังเมืองขอนแก่น และ วัดหนองแวง(พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน

กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน) —  นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ
0 COMMENTS