• ข่าว ล่าสุด

การประชุมกองทุนสวัสดิการพอเพียง(สปว.) ด้วยระบบSBMLD INNOVATION

การประชุมกองทุนสวัสดิการพอเพียง(สปว.) ด้วยระบบSBMLD INNOVATION

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา(กองทุนสปว.) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุน สปว.โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อประชุมพิจารณาอนุมัติเงินผู้ใช้บริการเงินกองทุน สปว.ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการประชุมด้วยระบบ SBMLD INNOVATION

การประชุมกองทุนสวัสดิการพอเพียง(สปว.) ด้วยระบบSBMLD INNOVATION —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS