• ข่าว ล่าสุด

รางวัลชนะเลิศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน"สะอาดบุรี จูเนียร์" ประจำปี ๒๕๖๔

รางวัลชนะเลิศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน"สะอาดบุรี จูเนียร์" ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในฐานะโรงเรียนน้องใหม่ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ สู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ประจำปี ๒๕๖๔ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) และเข้ารับรางวัลร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง ณ โรงแรมทีเคพาเลส เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

รางวัลชนะเลิศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน"สะอาดบุรี จูเนียร์" ประจำปี ๒๕๖๔ —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS