• ข่าว ล่าสุด

การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเกษตรสมบูรณ์

การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับทราบ แนวทางในการพัฒนาอำเภอเกษตรสมบูรณ์และแจ้งการจัดงานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กันยายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS