• ข่าว ล่าสุด

การอบรมการทำดอกไม้จากใบเตยของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การอบรมการทำดอกไม้จากใบเตยของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุญาตให้ชุมนุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากใบเตย ให้กับนักเรียนในชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อฝึกทักษะ การทำงานงานฝือมือและฝึกการทำงานเป็นทีม และนำดอกไม้ที่ได้ไปใส่แจกันไว้ในห้องต่างๆ เพื่อดับกลิ่นและเพิ่มความหอมให้กับห้องนั้นๆ

การอบรมการทำดอกไม้จากใบเตยของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS