• ข่าว ล่าสุด

ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565

ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565

ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ให้ ณ อาคารโดม 40 ปี บ้านเป้าวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS