• ข่าว ล่าสุด

ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนายนิติศักดิ์ ยศพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วPA) ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยาย 2565 ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำความรู้มาขยายผลให้กับคณะครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาต่อไป

ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS