• ข่าว ล่าสุด

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 คุณบุญเสริม เชื่อมโลหะ พร้อมครอบครัว ผู้ปกครองของน้องเสือ เด็กชายภูเบศร เชื่อมโลหะ นักเรียนชั้น ม.1 พร้อมเครือข่ายกัลยาณมิตร นำไก่ทอด ขนม และน้ำดื่ม มาเลี้ยงเด็กๆ ในกิจกรรมกีฬาสีภายใน “พิกุลเกมส์” ขอบพระคุณมากค่ะ #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี —  น.ส.พนอ อนัญญพร
0 COMMENTS
User Image
น.ส.พนอ อนัญญพร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE