• ข่าว ล่าสุด

อบรมโปรแกรม SBMLD INNOVATION

อบรมโปรแกรม SBMLD INNOVATION

เข้ารับการอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมโปรแกรม SBMLD INNOVATION —  นางพรธิดา สุขเอี่ยม
0 COMMENTS