• ข่าว ล่าสุด

ตะกร้อ ท3

ตะกร้อ ท3

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ได้มีการฝึกซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อให้กับนักเรียนของโรงเรียนที่สนใจ เพื่อเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขันในรายการทุกรายการของจังหวัด และถ้ามีความสามารถเพียงพออาจได้รับการคัดเลิอกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

ตะกร้อ ท3 —  นายวชิระ สุขเอี่ยม
0 COMMENTS