• ข่าว ล่าสุด

โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนพื้นฐานแก่เยาวชนในโรงเรียนธนาคาร ปีบัญชี 2565

โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนพื้นฐานแก่เยาวชนในโรงเรียนธนาคาร ปีบัญชี 2565

นายวิวัฒน์ กางการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนพื้นฐานแก่เยาวชนในโรงเรียนธนาคาร ปีบัญชี 2565 เพื่อให้เยาวชน ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงิน รู้จักตั้งเป้าหมายการออม การวางแผนใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนพื้นฐานแก่เยาวชนในโรงเรียนธนาคาร ปีบัญชี 2565 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS