• ข่าว ล่าสุด

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และ คณะครู รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้อย่างเหมาะสม และทั่วถึง ณ อาคารโดม 40 ปี บ้านเป้าวิทยา เมื่อวันที่ 11-16 มีนาคม 2566

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS