• ข่าว ล่าสุด

สมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

สมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

สมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน และบุคลากร โดยมี นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมคณะครู ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และกรรมการผู้ตัดสินกีฬา ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

สมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS