• ข่าว ล่าสุด

ประชุม ปรึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมค่ายเคมี CHEM CAMP 22

ประชุม ปรึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมค่ายเคมี CHEM CAMP 22

นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ คณะครู ประชุม ปรึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมค่ายเคมี CHEM CAMP 22 จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ปี 1- ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อชี้แจงและรับฟังแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมภูนกแซว วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

ประชุม ปรึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมค่ายเคมี CHEM CAMP 22 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS