• ข่าว ล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และ คณะครู ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS