• ข่าว ล่าสุด

"บุคคลผู้ทรงคุณค่า"

"บุคคลผู้ทรงคุณค่า"

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการครู ได้รับคัดเลือกเป็น "บุคคลผู้ทรงคุณค่า" ตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องหรือทำคุณประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รางวัลผู้ทรงคุณค่าด้านการศึกษา ได้แก่นางสาวพิมพา ชินพร ตำแหน่ง ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

"บุคคลผู้ทรงคุณค่า" —  น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช
0 COMMENTS