• ข่าว ล่าสุด

"สลับบ้าน สร้างการศึกษา"

"สลับบ้าน สร้างการศึกษา"

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา "สลับบ้าน สร้างการศึกษา" วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทีมงาน ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา "สลับบ้าน สร้างการศึกษา" เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ร่วมปรึกษาหารือ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง และโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร

"สลับบ้าน สร้างการศึกษา" —  น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช
0 COMMENTS