• ข่าว ล่าสุด

โครงการโรงเรียนปล่อยแสง

โครงการโรงเรียนปล่อยแสง

#ครูคือบุคคลสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 โรงเรียนนำร่อง โครงการโรงเรียนปล่อยแสง : พัฒนานิเวศการเรียนรู้ (School - based development ) #ก่อการครู #โรงเรียนปล่อยแสง #ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการโรงเรียนปล่อยแสง —  น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช
0 COMMENTS