• ข่าว ล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้กำหนตการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานกิจกรรมใต้อาคาร ๒ นักศึกษาวิชาทหารแต่งเครื่องแบบเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง และนักเรียนและคณะครูได้ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/25# #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี #กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ —  น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช
0 COMMENTS