• ข่าว ล่าสุด

โครงการค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นพยาบาล (Born to be nurse camp)

โครงการค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นพยาบาล (Born to be nurse camp)

นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นพยาบาล (Born to be nurse camp) จัดโดยหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มาหาวิทยาล้ยราชภัฎชัยภูมิ มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 127 คน โดยมี ผศ.พรภัทรา แสนเหลา พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารโดม 40 ปี บ้านเป้าวิทยา เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

โครงการค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นพยาบาล (Born to be nurse camp) —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS