• ข่าว ล่าสุด

รอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

รอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นางเพชรวราภรณ์ กางการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เป็นวิทยากร การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 17 กันยายน 2566 ให้กับคณะครู เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาณ โรงเรียนนาทรายวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 2 อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

รอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS