• ข่าว ล่าสุด

สืบสานประเพณีลอยกระทง

สืบสานประเพณีลอยกระทง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ร่วมงายสืบสานประเพณีลอยกระทงกับเทศบาลบ้านเพชรภูเขียว

สืบสานประเพณีลอยกระทง —  นางสไบแพร ยงเพชร
0 COMMENTS
User Image
นางสไบแพร ยงเพชร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE