• ข่าว ล่าสุด

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

วันที่ 7 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

การศึกษาดูงาน —  น.ส.นภาพร วรรณทอง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นภาพร วรรณทอง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE