• ข่าว ล่าสุด

การอบรม โครงการ HD school

การอบรม โครงการ HD school

วันที่ 27-28 มกราคม 2561 คุณครูนพพร พนานุสรณ์ คุณครูนภาพร วรรณทอง คุณครูพิจิตรา วิจารณกุล คุณครูอธิป พันธ์คำ จัดกิจกรรมอบรมการทำหนังสั้น เรื่อง เส้นทางขยะ ตามโครงการ เฮ็ดดีมีสุข ให้กับนักเรียนชั้น ม.4/1 และ ม.5/1 จำนวน 80 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยวิทยากร ท่านอาจารย์วัชรกิติ แสงสุวรรณ

การอบรม โครงการ HD school —  น.ส.นภาพร วรรณทอง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นภาพร วรรณทอง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE