• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์ ศูนย์คชศึกษา(หมู่บ้านช้าง) หมู่บ้านทอผ้าไหม จ.สุรินทร์

กิจกรรมทัศนศึกษา —  น.ส.นภาพร วรรณทอง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นภาพร วรรณทอง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE