• ข่าว ล่าสุด

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการชั้นเรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการชั้นเรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย บุญหนัก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการชั้นเรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ —  น.ส.นภาพร วรรณทอง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นภาพร วรรณทอง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE