• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมอำลาสถาบัน แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 และปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ 6

กิจกรรมอำลาสถาบัน แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 และปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ 6

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมอำลาสถาบัน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี นายอมรเทพ สมหมาย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ นายสวัสดิ์ บุญมาก คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

กิจกรรมอำลาสถาบัน แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 และปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ 6 —  น.ส.นิตยา ศรีเมือง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นิตยา ศรีเมือง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE