• ข่าว ล่าสุด

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน และศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีเด่นในจังหวัดภาคใต้ คือจังหวัดสงขลา และ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่มีผลการจัดการศึกษาดีเด่น ผลการสอบโอเน็ตอยู่นระดับดีมากๆ และคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง วันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS