• ข่าว ล่าสุด

ผ้าป่าศิษย์เก่า กจ. รุ่น 8

ผ้าป่าศิษย์เก่า กจ. รุ่น 8

ขอบคุณคณะศิษย์เก่า กจ. รุ่น 8 ที่มาทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง ครับ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุก ๆ ท่านครับ

ผ้าป่าศิษย์เก่า กจ. รุ่น 8 —  นายพีรวรรธน์ จิตนวล
0 COMMENTS