• ข่าว ล่าสุด

โครงการเพาะพันธ์ปัญญา

โครงการเพาะพันธ์ปัญญา

วันนี้ที่ 23 มีนาคม 2561 ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ที่โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ ของศรีสะเกษเช่นเดียวกับโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ มีการสะท้อนผล จากโรงเรียนที่ดำเนินการ มีการแนะนำโครงการ และทำความเข้าใจ "SEEEM" ซึ่งเป็นผลมาจาก "STEM"+เศรษฐกิจพอเพียง" ได้เยี่ยมชมผลผลิตของโรงเรียน และหมู่บ้านเพิ่งต้นเองสันติอโศก กันทรลักษ์ พรุ่งนี้จะมีการถอดบทเรียน อีกครั้งหนึ่ง ที่ อุบลราชธานี

โครงการเพาะพันธ์ปัญญา —  นายถวิล สร่ายหอม
0 COMMENTS
User Image
นายถวิล สร่ายหอม
ผู้เขียนข่าว
PROFILE