• ข่าว ล่าสุด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระบบInnovation

การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระบบInnovation

30 มีนาคม 2561 คณะครูรร.กันทรอมวิทยาคมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระบบInnovation sbmld ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระบบInnovation —  นางเจียมจิตร สีสันต์
0 COMMENTS