• ข่าว ล่าสุด

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณ หอประชุม อาคารเรียน 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกชัย ตองอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 —  นายอโนทัย ศรีภักดิ์
0 COMMENTS